קידום אתרים במעלות

אנו מקדמים את מרכז החממה לעסקים במעלות הפועלת לקידום יזמות מקומית ע"י טיפוח עסקים בתחום השירותים,
על מנת שיוכלו להפוך לנותני שירות בקהילה.